Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 9/2011

Číslo: 51110887
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o.
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 654,40 €
Predmet: pdf 51110887.pdf (116 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť