Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 8/2011

Číslo: 51110834
Dodávateľ: TSM Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 238,41 €
Predmet: pdf 51110834.pdf (157 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť