Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za 6/2011

Číslo: 51110575
Dodávateľ: DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Dátum: 02.08.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110575.pdf (148 kb)

Vyvesené: 2. 8. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť