Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite č.1 za 11/2011

Číslo: 51111089
Dodávateľ: PETMART,s.r.o., J. Kollára 700/3, 018 51 Nová Dubnica
Dátum: 20.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 880,83 €
Predmet: pdf 51111089.pdf (67 kb)

Vyvesené: 20. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť