Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 v období október 2011

Číslo: 51110997
Dodávateľ: Pekná záhrada spol. s.r.o., Bolešov 250, 018 53 Bolešov
Dátum: 01.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 3 654,40 €
Predmet: pdf 51110997.pdf (66 kb)

Vyvesené: 1. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť