Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín Dca, Prejta za 1/2011

Číslo: 51110104
Dodávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Dátum: 28.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 119,20 €
Predmet: pdf 51110104.pdf (240 kb)

Vyvesené: 28. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť