Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite "U" 2/2011

Číslo: 51110145
Dodávateľ: DuTaF Centrum, s.r.o.
Dátum: 16.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 231,70 €
Predmet: pdf scan0011.pdf (608 kb)

Vyvesené: 16. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť