Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za 11/2011

Číslo: 51111082
Dodávateľ: Dutaf CENTRM, spol. s.r.o. Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 231,70 €
Predmet: pdf 51111082.pdf (73 kb)

Vyvesené: 20. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť