Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac október 2011 podl'a zmluvy č . 91/2009

Číslo: 51110991
Dodávateľ: Dutaf CENTRM, spol. s.r.o. Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.12.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 442,88 €
Predmet: pdf 51110991.pdf (75 kb)

Vyvesené: 1. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť