Obsah

Späť

Registratúrna značka:

údržba mestskej zelene, výsatba záhonu

Číslo: 51110448
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 23.06.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 1 037,56 €
Predmet: pdf 51110448.pdf (140 kb)

Vyvesené: 23. 6. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť