Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Údržba mestskej zelene - zber odpadkov

Číslo: 41110001
Dodávateľ: JM Trade s.r.o.
Dátum: 25.01.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 142,48 €
Predmet: pdf 20110209122627.pdf (277 kb)

Vyvesené: 25. 1. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť