Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Výkon technického dozoru

Číslo: 238/10
Dodávateľ: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 26.01.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 974,00 €
Predmet: pdf 20110120150930.pdf (260 kb)

Vyvesené: 26. 1. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť