Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Výkon technického dozoru

Číslo: 10/11
Dodávateľ: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 24.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 999,00 €
Predmet: pdf 20110222163527.pdf (259 kb)

Vyvesené: 24. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť