Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Výkon technického dozoru

Číslo: 22/11
Dodávateľ: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 24.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 999,00 €
Predmet: pdf 20110324155525.pdf (264 kb)

Vyvesené: 24. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť