Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Výkon technického dozoru

Číslo: 51110494
Dodávateľ: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dátum: 27.06.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 999,00 €
Predmet: pdf 51110494.pdf (736 kb)

Vyvesené: 27. 6. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť