Obsah

Späť

Registratúrna značka:

vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy

Číslo: 03/2011
Dodávateľ: Creative Finance, s.r.o.
Dátum: 15.02.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 8 688,00 €
Predmet: pdf 20110214165505.pdf (213 kb)

Vyvesené: 15. 2. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť