Obsah

Späť

Registratúrna značka:

vyseparovaný odpad za I. polrok 2011

Číslo: 41110063
Dodávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.10.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 4 375,10 €
Predmet: pdf 41110063.pdf (88 kb)

Vyvesené: 21. 10. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť