Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Doplnenie osvetlenia prechodu pre chodcov na ul. Obrancov mieru

Číslo: 401/2011
Dodávateľ: O.S.V.O. comp, a.s., Prešov
Dátum: 08.11.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 4 800,00 €
Predmet: pdf 4012011.pdf (82 kb)

Vyvesené: 8. 11. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť