Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Objednávky od 01.01.2017 do 17.07.2017

Číslo: 1/2017 - 269/2017

Dátum: 19.07.2017
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 0,00 €
Predmet: pdf dbobjednavky_faktury_01012017_17072017.pdf (364 kb)

Vyvesené: 19. 7. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť