Obsah

Späť

Registratúrna značka:

úprava zelene v kruhovom objazde za žel. traťou

Číslo: 442/2011
Dodávateľ: PETMART, s.r.o. Nová Dubnica
Dátum: 28.11.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH: 2 734,44 €
Predmet: pdf 4422011.pdf (117 kb)

Vyvesené: 28. 11. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť