Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Schnirczová Gabriela, Mgr.

v čase do 12.30 - Klientske centrum:  +421424455757

v čase po 12.30:  +421424455761

E-mail: gabriela.schnirczova@dubnica.eu