Obsah

Aktuality

06.12.2019

Vianoce prvej republiky

Dubnické múzeum pozýva na výstavu Vianoce prvej republiky

Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom pripravilo v spolupráci s Múzeom technických hračiek vo Velvaroch výstavu Vianoce prvej republiky so slávnostným otvorením 8. decembra 2019 o 15.30 h v Dubnickom múzeu, kde nás komentovanou prehliadkou výstavy prevedie kurátor Mgr. Miroslav Smaha. Výstava potrvá do 31. januára 2020.

Detail

06.12.2019

Do Dubnice prišiel Mikuláš.

Dubnické deti privítali Mikuláša

Vianočný stromček sa rozsvietil v predvečer sviatku sv. Mikuláša aj pred Grottou v Parku J. B. Magina. Aj vďaka nemu si do Dubnice našiel cestu svätý Mikuláš.

Detail

04.12.2019

Brožúrky o separovaní odpadu

Projekt Zelené ruky šíri osvetu o odpade

Projekt Zelené ruky z dielne dvoch študentiek Gymnázia Dubnica nad Váhom je zameraný predovšetkým na osvetu v oblasti separovania odpadu. V spolupráci s mestom vytvorili brožúrky, ktoré čitateľa oboznámia o triedení odpadu, kompostovaní, či predchádzaní vzniku odpadu.

Detail

03.12.2019

Príhovor umeleckého riaditeľa festivalu Tibora Rácza

Mladí akordeonisti na medzinárodnej súťaži opäť zožali úspech

V rámci 28. ročníka Medzinárodného akordeónového festivalu Frank Marocco, ktorý sa pravidelne koná v Dunajskej Strede, sa uskutočnila aj súťaž mladých akordeonistov s názvom Intertalent 2019.

Detail

02.12.2019

Uvedenie nového loga do života

Logo mesta sme uviedli do života pod vianočným stromčekom

Dubničania si nové logo mesta vo verejnom hlasovaní vybrali celkom jednoznačne. Návrh novej vizuálnej identity mesta z dielne Milana Plevu mal premiéru počas prvej adventnej nedele. Pred zrakmi všetkých návštevníkov vianočných trhov sa logo uviedlo do života symbolicky dubovým lístím.

Detail

02.12.2019

Otvorenie Vianočného mestečka - zapálenie prvej adventnej sviečky.

FOTOREPORTÁŽ: Otvorenie dubnického Vianočného mestečka 2019

Vianočný stromček sa na Námestí Matice slovenskej rozsvietil v nedeľu 1. decembra 2019 spolu s prvou sviečkou na adventnom venci. Dubnica nad Váhom tak otvorila prvé nepretržité adventné trhy na svojom území, ktoré dostali názov Vianočné mestečko 2019.

Detail

02.12.2019

Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení DUMAT m. p. o. vyhlasuje zámer č. 07/2019 na prenechanie majetku mesta Dubnica nad Váhom do dočasného užívania formou nájmu na nebytové priestory na sídlisku Centrum II.

Detail

02.12.2019

Zberný dvor vo štvrtok zatvoria skôr

Zberný dvor vo štvrtok zatvoria skôr

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, Stredisko triedeného zberu, informujú obyvateľov mesta o zmene otváracích hodín zberného dvora.

Detail

02.12.2019

Na vaše gesto čakajú tri dubnické projekty

Na vaše gesto čakajú tri dubnické projekty

Program Gesto pre mesto je späť a s ním aj možnosť podporiť niekoľko projektov zameraných na oblasť kultúry v našom meste.

Detail

02.12.2019

Novembrové sviatky pominuli, odpady zostali

Novembrové sviatky pominuli, odpady zostali

V závere mesiaca október sme informovali čitateľov o doplnení smetných nádob na mestských cintorínoch. Mesto ich pridalo z dôvodu zvýšenej návštevnosti cintorínov, ktorá je úzko spätá so sviatkami prvých novembrových dní.

Detail

29.11.2019

Podpis memoranda o spolupráci medzi mestom a STU.

Dubnica podpísala memorandum so Slovenskou technickou univerzitou

Vzájomnú dlhodobejšiu spoluprácu medzi mestom Dubnica nad Váhom a Slovenskou technickou univerzitou dnes zástupcovia oboch inštitúcií podpisom memoranda o spolupráci posunuli na ďalšiu úroveň. Mesto s univerzitou kooperuje už dlhšie, a to predovšetkým v oblasti vypracovania možných variantov rekonštrukcie námestia. Ušetrí tak nielen finančné prostriedky, ale aj časový kapitál.

Detail

29.11.2019

Dubnickí policajti si prevzali ocenenie za záchranu života

Dubnickí policajti si prevzali ocenenie za záchranu života

V rámci snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska prebehlo v závere novembra na Štrbskom plese slávnostné ocenenie slovenských policajných príslušníkov, ktorí sa pričinili o záchranu ľudského života.

Detail

28.11.2019

Pobočka pošty na Centrume I bude obyvateľom opäť k dispozícii

Pobočka pošty na Centrume I bude obyvateľom opäť k dispozícii

Slovenská pošta po niekoľkých mesiacoch obnovuje prevádzku pobočky pošty na sídlisku Centrum I. Obyvatelia tak budú môcť od 3. decembra znovu využívať služby pošty aj v tejto časti mesta.

Detail

27.11.2019

Dubnická Grotta má za sebou ďalšiu rekonštrukciu.

Dubnická Grotta má za sebou ďalšiu rekonštrukciu

Ešte v apríli tohto roku bola dokončená rekonštrukcia Grotty zameriavajúca sa na sanáciu vlhkosti objektu, ktorá sa prejavovala predovšetkým rosením a tvorbou plesní v podzemnej časti unikátnej pamiatky.

Detail

26.11.2019

Aj Dubničania môžu využiť zľavnené vstupy do kúpeľov  1

Aj Dubničania môžu využiť zľavnené vstupy do kúpeľov

Od začiatku decembra do konca februára ponúkajú Kúpele Trenčianske Teplice obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom zvýhodnenú cenu vstupov do termálnych bazénov.

Detail

25.11.2019

Návrhy jednotlivých postáv betlehemu.

Navštívte betlehem na nádvorí Dubnického kaštieľa

Tohtoročnou predvianočnou novinkou v meste Dubnica nad Váhom bude tiež betlehem, ktorý vyrastie na nádvorí Dubnického kaštieľa počas druhej adventnej nedele 8. decembra 2019.

Detail

25.11.2019

Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny.

Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny

Už štyri desiatky rokov Základná škola s materskou školou na Centrume I poskytuje výchovu a vzdelávanie dubnickým žiakom i predškolákom.

Detail

24.11.2019

Návštevníkov Dubnického kaštieľa sprevádzali strašidlá.

Návštevníkov Dubnického kaštieľa sprevádzali strašidlá

Priestory Dubnického kaštieľa za denného svetla pozná takmer každý Dubničan. Ako však vyzerá kaštieľ za tmy a v prítomnosti niekoľkých strašidiel sa mohli prísť záujemcovia presvedčiť na vlastné oči v sobotu 23. novembra.

Detail

22.11.2019

Obnovujeme spoločenskú rubriku v Dubnických novinách

Obnovujeme spoločenskú rubriku v Dubnických novinách

Na základe odoziev mnohých čitateľov Dubnických novín sa redakcia rozhodla obnoviť spoločenskú rubriku, ktorá v novinách informovala o narodených, jubilujúcich či zosnulých občanoch mesta aktuálneho mesiaca.

Detail

22.11.2019

KOMPOSTÉRY 1

Podávanie žiadostí o kompostéry pokračuje

Obyvatelia rodinných domov si aj naďalej môžu podávať žiadosti o záhradný kompostér.

Detail

Oznamy

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 14.01.2020

Detail

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na deň 18.12.2019.

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 11.12.2019

Detail