Obsah

Aktuality

21.01.2022

Križovatka Hurbanova ul. - Štúrova ul.

Križovatku ulíc Štúrova a Hurbanova chce mesto spraviť bezpečnejšou

Frekventovaný a nebezpečný dopravný úsek pre peších sa samospráva rozhodla upraviť.

Detail

20.01.2022

Výsledky SODB 2021: V Dubnici nad Váhom žilo k 1. januáru 2021 takmer 22 600 obyvateľov, bezmála 70 % z nich bolo v produktívnom veku

Výsledky SODB 2021: V Dubnici nad Váhom žilo k 1. januáru 2021 takmer 22 600 obyvateľov, bezmála 70 % z nich bolo v produktívnom veku

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil vo štvrtok 20. januára 2022 základné údaje zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021 týkajúce sa demografickej štruktúry obyvateľstva, ako aj základné údaje týkajúce sa domov a bytov.

Detail

19.01.2022

Mesto hľadá zhotoviteľa prác zameraných na úpravu dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru  2

Mesto hľadá zhotoviteľa prác zameraných na úpravu dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na výber realizátora zákazky Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie.

Detail

19.01.2022

Vznikla národná linka na ochranu detí pred násilím, funguje nepretržite

Vznikla národná linka na ochranu detí pred násilím, funguje nepretržite

Prvá štátom garantovaná Národná linka na pomoc deťom v ohrození „Viac ako ni(c)k“ poskytuje prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie rýchlu a adresnú pomoc deťom, ktoré sú vystavované šikane, zosmiešňovaniu, ponižovaniu, kyberšikane, vyhrážaniu, bitiu, týraniu či sexuálnemu násiliu.

Detail

18.01.2022

Zberný dvor bude v stredu v dopoludňajších hodinách zatvorený

Zberný dvor bude v stredu v dopoludňajších hodinách zatvorený

Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., informujú obyvateľov o obmedzenej prevádzke zberného dvora.

Detail

17.01.2022

Návštevnosť webového sídla mesta opäť vzrástla, medziročne o takmer 50-tisíc návštevníkov

Návštevnosť webového sídla mesta opäť vzrástla, medziročne o takmer 50-tisíc návštevníkov

V roku 2020 navštívilo webové sídlo mesta www.dubnica.eu 137-tisíc ľudí. V roku 2021 toto číslo vzrástlo o 47-tisíc na 184-tisíc unikátnych návštevníkov, čo predstavuje nárast o 25,5 percentuálneho bodu.

Detail

17.01.2022

Materská škola Rozprávkovo hľadá hlavného/ú kuchára/ku na elokované pracovisko

Materská škola Rozprávkovo prijme do zamestnania hlavného/ú kuchára/ku na elokované pracovisko

Materská škola Centrum II 72 hľadá hlavného/ú kuchára/ku do školskej jedálne na elokovanom pracovisku Centrum I 29 v Dubnici nad Váhom s termínom nástupu 1. marca 2022.

Detail

14.01.2022

Mesto hľadá odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavy

Mesto hľadá odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavy

Mesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru odborného referenta/odbornú referentku investičnej výstavby. Ide o hlavný pracovný pomer, termín nástupu dohodou.

Detail

14.01.2022

Otvárame dotačné kolo na rok 2022!

Otvárame dotačné kolo na rok 2022!

Žiadať mesto Dubnica nad Váhom o poskytnutie dotácie na činnosť, projekt alebo podujatie možno už druhý rok po sebe okrem športu aj v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, životného prostredia či cestovného ruchu.

Detail

14.01.2022

Nové dopravné značenie.

Na sídlisku Centrum I pribudlo nové dopravné značenie

Pre komplikovanú situáciu a množstvo dopravných kolízií mesto odporúča majiteľom vozidiel parkujúcich priamo na vozovke na Ulici Kollárovej, aby na parkovacie účely využívali novovzniknuté parkovisko za budovou ABC.

Detail

14.01.2022

Staň sa členom tímu ekonomického oddelenia – mesto hľadá odborného/ú referenta/tku účtovníctva a rozpočtu 1

Staň sa členom tímu ekonomického oddelenia – mesto hľadá odborného/ú referenta/tku účtovníctva a rozpočtu

Mesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru odborného/ú referenta/tku účtovníctva a rozpočtu na hlavný pracovný pomer, termín nástupu dohodou.

Detail

13.01.2022

Športové podujatie 3FEST - šport, kultúra, zábava

Veľký dotazník o kultúrnom živote v meste! Dajte nám vedieť svoj názor

Ste aktívnym účastníkom kultúrneho života v meste Dubnica nad Váhom alebo sa ho zúčastňujete len sporadicky? Ktoré podujatia sa vám najviac páčia a aký typ akcií by ste v meste privítali a chýbajú vám? Vyjadrite svoj názor prostredníctvom dotazníka do 14. februára 2022.

Detail

13.01.2022

Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas do 31. januára

Na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas do 31. januára

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti sa vzťahuje na každého, kto sa v období od 2. januára 2021 do 1. januára 2022 stal vlastníkom nehnuteľnosti, a to kúpou, darovaním alebo prevodom.

Detail

11.01.2022

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia nahlasujte do 15. februára

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia nahlasujte do 15. februára

Ak ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ste povinný každý rok túto skutočnosť oznámiť mestu. Nahlasujete nielen spotrebu palív, rovnako aj suroviny, z ktorých vznikajú znečisťujúce látky.

Detail

11.01.2022

Staronová riaditeľka vstupuje do svojho štvrtého volebného obdobia.

ZŠ s MŠ Centrum I naďalej povedie riaditeľka Jana Vargová

Staronová riaditeľka vstupuje do svojho štvrtého volebného obdobia.

Detail

08.01.2022

Od pondelka 10. januára sa obnovuje prezenčná školská výučba

Od pondelka 10. januára sa obnovuje prezenčná školská výučba

Prezenčné vyučovanie sa obnovuje v základných a stredných školách, ale aj v ZUŠ, CVČ a tiež jazykových školách.

Detail

08.01.2022

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch? 1

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch?

Zber živých vianočných stromčekov po sviatkoch aj tento rok zabezpečí referát životného prostredia v spolupráci s TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Detail

06.01.2022

Od 6. januára máme jedinečnú možnosť „vyklikať“ si nový športovo-oddychový areál v meste

Od 6. januára máme jedinečnú možnosť „vyklikať“ si nový športovo-oddychový areál v meste

Spoločnosť Kaufland vyhlasuje 2. ročník súťaže, v ktorom môžu mestá a mestské časti, v ktorých sa nachádza predajňa Kaufland, vyhrať nový športovo-oddychový areál K Park. Vyhráva 7 miest s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Hlasuje sa každý deň.

Detail

05.01.2022

Pochváľte sa výročím svadby alebo okrúhlym jubileom 1

Pochváľte sa výročím svadby alebo okrúhlym jubileom

Pripomínali ste si v poslednom období v kruhu svojich blízkych zlatú, smaragdovú alebo napr. diamantovú svadbu? Oslávili ste vy alebo niekto v rodine významné okrúhle jubileum? Dajte nám o ňom vedieť!

Detail

03.01.2022

Novoročná návšteva primátora mesta Petra Wolfa na stanici profesionálnych hasičov.

Aj tieto sviatky boli v Dubnici nad Váhom pokojné

Počas novoročnej návštevy primátora mesta Petra Wolfa to skonštatovali záchranné i silové zložky.

Detail

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 25.02.2022

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 27.01.2022

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 26.01.2022

Detail

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 17.01.2022

Detail