Obsah

Aktuality

23.10.2020

Nové epidemické opatrenia platné od soboty 24. októbra: podmienky konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom

Nové epidemické opatrenia platné od soboty 24. októbra: podmienky konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom

Od soboty 24. októbra 2020 vstupujeme v súvislosti s rozmáhajúcou sa pandémiou koronavírusu do novej etapy nariadení a opatrení, ktoré majú pomôcť zamedziť jeho šíreniu. Prinášame ich stručný prehľad:

Detail

23.10.2020

Hľadáme dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Hľadáme dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Mesto Dubnica nad Váhom hľadá dobrovoľníkov od 18 rokov na pomoc s administratívou pri celoštátnom plošnom testovaní v našom meste.

Detail

21.10.2020

Ako ste spokojní so službami mesta? Ohodnoťte svoju samosprávu ešte dnes

Ako ste spokojní so službami mesta? Ohodnoťte svoju samosprávu ešte dnes

Dubnica nad Váhom sa uchádza o európske označenie vynikajúcej verejnej správy. Svoje mesto môžete ohodnotiť aj vy. O dvanásťstenný kryštál, ktorý je symbolom dobrej a demokratickej správy vecí verejných, sa spolu s Dubnicou usiluje aj viacero slovenských samospráv.

Detail

21.10.2020

Oplotenie materskej školy Centrum II bude bezpečnejšie aj krajšie

Oplotenie materskej školy Centrum II bude bezpečnejšie aj krajšie

V druhej polovici októbra začali práce na obnove oplotenia Materskej školy Centrum II 72. Pre jeho nevyhovujúci technický aj estetický stav ho samospráva do konca roka kompletne vymení.

Detail

19.10.2020

Mesto zveľaďuje park, na rad prišiel oporný múr a časť oplotenia

Mesto zveľaďuje park, na rad prišiel oporný múr a časť oplotenia

Stabilnejší aj estetickejší. Taký by mal byť po renovácii oporný múr historického Parku Jána Baltazára Magina od Ulice Andreja Kmeťa. Pre technické a architektonické nedostatky ho radnica v týchto dňoch rekonštruuje.

Detail

16.10.2020

Kontrola stavu vodných hladín - október 2020

Vodné toky na území mesta neohrozujú zdravie ani majetok obyvateľov

Všetky tri korytá potokov na území mesta Dubnica nad Váhom má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Vďaka preventívnym zásahom mesta a dobrovoľníkov je situácia počas pretrvávajúcich dažďov relatívne pokojná.

Detail

16.10.2020

Veľkoobjemné kontajnery budú pri mestských cintorínoch umiestnené v posledný októbrový týždeň.

Mesto v závere októbra posilní odpadovú infraštruktúru pri mestských cintorínoch

Prelom mesiacov október a november je úzko spätý s návštevou cintorínov. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých privádzajú na cintoríny všetkých, ktorí si tichou spomienkou, zapálením sviečky či položením venca prichádzajú uctiť milovanú osobu.

Detail

15.10.2020

Demitrovka hľadá učiteľa/učiteľku 1. stupňa

Demitrovka hľadá učiteľa/učiteľku 1. stupňa

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku 1. stupňa.

Detail

13.10.2020

Kontrola stavu Dubnického potoka.

Mesto sa zameralo na stav Dubnického potoka

V reakcii na podnety obyvateľov mesta samospráva preverila, v akom stave sa nachádza koryto Dubnického potoka.

Detail

12.10.2020

Nové epidemické opatrenia platné od štvrtka 15. októbra 2020, konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom  1

Nové epidemické opatrenia platné od štvrtka 15. októbra 2020, konkretizované pre mesto Dubnica nad Váhom

Od štvrtka 15. októbra 2020 vstúpili do platnosti nové celoplošné opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového vírusového ochorenia COVID-19. Prinášame ich stručný prehľad. Správa bola aktualizovaná 19. októbra 2020.

Detail

12.10.2020

Do Demitrovky by už viac nemalo zatekať, mesto opraví strechu aj strešné vpuste

Do Demitrovky by už viac nemalo zatekať, mesto opraví strechu aj strešné vpuste

Dlhodobé problémy so zatápaním budovy Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru by mali byť čoskoro minulosťou. S rekonštrukciou problematickej časti strechy začne mesto v druhej polovici októbra, odstráni aj problém s odvádzaním vody.

Detail

09.10.2020

Expozície v kaštieli budú prístupnejšie – múzeum získalo grant na debarierizáciu

Expozície v kaštieli budú prístupnejšie – múzeum získalo grant na debarierizáciu

Spolu 11-tisíc eur využije Dubnické múzeum na sprístupnenie expozičných priestorov osobám so sluchovým a zrakovým obmedzením. Financie múzeum získalo prostredníctvom grantu z Ministerstva kultúry SR na podporu projektu s názvom Univerzálne prvky ako nástroj sprístupňovania expozícií Dubnického múzea.

Detail

09.10.2020

Parkovisko pri Filagore je zokruhované, pozor na zmenu v organizácii dopravy

Parkovisko pri Filagore je zokruhované, pozor na zmenu v organizácii dopravy

Plynulejšia doprava, bezpečnejšie parkovanie, zjednosmernenie parkoviska. To všetko priniesli stavebné úpravy, ktoré mesto dokončilo v prvej polovici októbra.

Detail

09.10.2020

Aj tento rok môžete podporiť deti zo znevýhodneného prostredia cez projekt Srdce na dlani

Aj tento rok môžete podporiť deti zo znevýhodneného prostredia cez projekt Srdce na dlani

Základná škola s materskou školou Centrum I tento rok usporadúva v poradí 7. ročník projektu Srdce na dlani. Jeho hlavným cieľom je pomoc tým žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Detail

07.10.2020

Dubnickí cyklisti najazdili na bicykli do práce takmer 8 600 kilometrov, bicyklovali úradníci, policajti, učitelia aj strojári

Dubnickí cyklisti najazdili na bicykli do práce takmer 8 600 kilometrov, bicyklovali úradníci, policajti, učitelia aj strojári

Dubnica nad Váhom sa kampane Do práce na bicykli zúčastnila ešte len po druhýkrát. Cyklisti možnosť, ktorú im dubnická samospráva ponúkla, neváhali využiť a pod jej hlavičkou v septembri najazdili bezmála 8 600 kilometrov.

Detail

06.10.2020

Zberný dvor je od stredy opäť otvorený, počítajte s dopravnými obmedzeniami

Zberný dvor je od stredy opäť otvorený, počítajte s dopravnými obmedzeniami

Zberný dvor na Nádražnej ulici je od stredy 7. októbra obyvateľom opäť k dispozícii v rámci štandardných otváracích hodín.

Detail

06.10.2020

V polovici októbra začína zber záhradného bioodpadu

V polovici októbra začína zber záhradného bioodpadu

V pondelok 19. októbra začína v meste Dubnica nad Váhom zber záhradného bioodpadu. Konárov, lístia, záhradných zvyškov či trávy sa môžu obyvatelia rodinných domov a malých bytových domov zbaviť podľa harmonogramu od 19. októbra do 9. novembra.

Detail

06.10.2020

Do konca mesiaca v meste prebieha celoplošná deratizácia 1

Do konca mesiaca v meste prebieha celoplošná deratizácia

Prvá etapa celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev v Dubnici nad Váhom sa uskutočnila v jarných mesiacoch. Druhá etapa bude v závislosti od počasia a výskytu hlodavcov prebiehať počas celého októbra.

Detail

05.10.2020

Základná umelecká škola opäť spúšťa koncertovanie on-line

Základná umelecká škola opäť spúšťa koncertovanie on-line

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom sú aj žiacke koncerty, na ktorých mladí umelci prezentujú rodičom svoje novonadobudnuté hudobné zručnosti.

Detail

02.10.2020

Rokovanie Krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom.

AKTUALIZOVANÉ: Rokoval Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom: Na semafore ZŠ s MŠ Pod hájom svieti oranžová

V piatok 2. októbra 2020 v dopoludňajších hodinách rokoval Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom na podnet primátora mesta Petra Wolfa. Výstupy zo zasadnutia štábu prinášame v prehľadnej forme nižšie v zhrnutom sumári.

Detail