Obsah

Aktuality

20.11.2018

Deň študentstva v Dubnici nad Váhom.

Mesto ocenilo úspešných študentov stredných škôl

Pri príležitosti "Dňa študenstva" si študenti prevzali v obradnej miestnosti MsÚ ocenenia za svoju prácu a úspechy.

Detail

19.11.2018

Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom.

Novinky v Centre neziskových organizácií

Mesto umiestnilo do exteriéru pri mestskej knižnici prvky pre športové aktivity členov klubov CNO.

Detail

15.11.2018

Zlatý erb 2018 Dubnica nad Váhom

V súťaži Zlatý erb sme získali krásne 3. miesto

S webovou stránkou nášho mesta sme sa medzi ostatnými nominovanými webovými stránkami miest Slovenska umiestnili na krásnom treťom mieste.

Detail

14.11.2018

Strecha počas rekonštrukcie.

Do telocvične ZŠ s MŠ už nebude viac zatekať

Poškodená strecha telocvične na ZŠ s MŠ Centrum I. prešla po dlhých rokoch rekonštrukciou, ktorá zlepšila aj jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Detail

13.11.2018

Odchyt holubov na Obrancov mieru

Odchyt holubov na Obrancov mieru

Počas 30 dní prebiehal na ulici Obrancov mieru v našom meste odchyt a prevoz holubov.

Detail

12.11.2018

Výsledky volieb Dubnica nad Váhom

Výsledky volieb Dubnica nad Váhom

Pozrite si komplexné výsledky volieb do orgánov samosprávy nášho mesta.

Detail

11.11.2018

KOMPOSTÉRY 1

Získajte kompostér do svojej záhrady - termín na podanie žiadosti predĺžený do 30.11.2018

Vážení občania rodinných domov, Mesto Dubnica nad Váhom získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt, ktorého cieľom je podporiť predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (KO) a tak znížiť ukladanie uvedeného druhu na skládku odpadov.

Detail

08.11.2018

Voľby 2018 Dubnica nad Váhom

Voľby 2018 - informácie pre voličov

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy miest a obcí vám prinášame krátky prehľad odpovedí na najčastejšie kladené otázky.

Detail

27.10.2018

Slovenská kronika 2018.

Dubnická kronika je kronikou roka 2018

Kronika nášho mesta vyhrala hlavnú cenu v súťaži Slovenská kronika 2018 v kategórii "kronika mesta a mestskej časti.

Detail

26.10.2018

DCA dom kultúry rekonštrukcia

Dom kultúry čaká rozsiahla rekonštrukcia

Na zníženie energetickej náročnosti nášho kultúrneho stánku mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,4 milióna eur.

Detail

24.10.2018

DCA Prejta 100 rokov ČSR

Osudový rok 1918

Bezpochyby môžeme povedať, že rok 1918 sa významne zapísal do kapitol našich dejín. Hoci uplynulo už neuveriteľných 100 rokov, na udalosti, ktoré sa v tomto roku udiali sa iste zabudnúť nedá.

Detail

22.10.2018

Krst knihy Prejta za asistencie speváckej skuúiny Dubnička.

Pokrstili sme novú publikáciu o mestskej časti Prejta

Prvú ucelená monografiu o mestskej časti Prejta uvítalo publikum s veľkým nadšením v nedeľu 21. októbra 2018.

Detail

22.10.2018

Zmena v zbere triedeného odpadu

Zmena dátumu zberu triedeného odpadu

Z dôvodu mimoriadneho štátneho sviatku sa vrecový zber a vývoz komunálneho odpadu uskutočnia v náhradných temínoch

Detail

15.10.2018

Okrasné jablone.

Mestská knižnica sa zazelenala vďaka Zeleným očiam

Vďaka grantu z projektu TSK a oddeleniu životného prostredia nastali v záhrade mestskej knižnice príjemné zmeny.

Detail

11.10.2018

ľudová truhlica

Dubnické múzeum prosí o pomoc

Dubnické múzeum hľadá do novej expozície starú ľudovú truhlicu a staré výšivky, ktoré by mohli mať súvis so Spolkom Izabela.

Detail

08.10.2018

Mestský štadión ožil v sobotu farbami

Mestský štadión ožil v sobotu farbami

V areáli futbalového štadiónu sa v sobotu 6.októbra konalo veselé podujatie pre celú rodinu - Šarkaniáda 2018.

Detail

04.10.2018

Technický nákres - nadhľad nového detského ihriska na ul. Partizánska

Na Partizánskej pribudne nové detské ihrisko

Deti z ulice Partizánska sa môžu tešiť na nové detské ihrisko, ktoré bude kvôli bezpečnosti ohradené nízkym plotom.

Detail

03.10.2018

Pohľad od bytového domu č. 92.

Čoskoro otvoríme nové parkovisko pri Dubničanke

Stavebné práce na novom parkovisku pri OD Dubničanka sa chýlia ku koncu, časť parkoviska otvoríme už začiatkom budúceho týždňa.

Detail

03.10.2018

Hodina otázok a odpovedí Dubnica nad Váhom.

Hodina otázok a odpovedí priniesla podnetnú diskusiu

Na tradičnej Hodine otázok a odpovedí v Dubnici nad Váhom a v mestskej časti Prejta občania prediskutovali s primátorom mesta rôzne záležitosti.

Detail

01.10.2018

Folklórna kvapka krvi 2018

Folklórna kvapka krvi 2018

Dubnické folklórne súbory v spolupráci DS Hugo a pod záštitou primátora mesta usporiadali dnes Folklórnu kvapku krvi 2018.

Detail

Oznamy

ZBER KOVOV OD RODINNÝCH DOMOV V MESTE DUBNICA NAD VÁHOM ...

ZBER KOVOV OD RODINNÝCH DOMOV V MESTE DUBNICA NAD VÁHOM ...

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 29.10. 2018

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 15.08.2018

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 09. 07. 2018

Detail