Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Seniorom, zdravotne indisponovaným obyvateľom, ZŤP občanom či inak ohrozeným či osamelým ľuďom v súvislosti so šíriacim sa vírusom SARS-CoV-2 mesto pomôže s nákupom základných potravín, liekov či drogérie. Ak sami patríte do tejto skupiny ľudí alebo poznáte niekoho, kto do nej spadá, neváhajte kontaktovať mestský úrad. Služba nákupu je bezplatná.

Horší zdravotný stav, osamelosť, obmedzená schopnosť pohybu v kombinácii s odporúčaním vychádzať z domovov len v nevyhnutných prípadoch môže niektorým skupinám obyvateľov značne skomplikovať každodenný život a zabezpečovanie svojich základných potrieb. Možno aj vy máte vo svojom okolí seniora, ZŤP občana, človeka v povinnej karanténe, osamelého či inak zraniteľného obyvateľa, ktorý by ocenil pomoc s nákupom potravín, liekov či hygienických alebo dezinfekčných prostriedkov. Mesto Dubnica nad Váhom podáva od polovice marca týmto skupinám ľudí pomocnú ruku. Podrobnosti v rozhovore vysvetlil viceprimátor mesta Tomáš Truchlý. 

Pre koho je služba nákupu potravín, liekov či drogérie určená?

Službu mesto sprostredkuje všetkým obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta, ktorí sú v dôchodkovom veku, a teda by v čase šírenia vírusu COVID-19 nemali opúšťať svoje domovy, resp. len v nevyhnutných prípadoch. Služba je určená aj pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy a obmedzenú schopnosť pohybu, ZŤP obyvateľov, ale aj ľudí, ktorí sa nachádzajú v povinnej karanténe. 

Kam sa má hlásiť človek, ktorý by mal o takúto službu záujem? 

Stačí, ak zatelefonuje na číslo 0918 117 056 alebo 042 44 55 758 v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 13.00 h. Využiť možno aj e-mail adriana.gergelyova@dubnica.eu

Ako je momentálne služba zabezpečovaná?

V priebehu mesiaca marec služba fungovala na báze dobrovoľníctva. Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať všetkým ochotným ľuďom, ktorí zareagovali na našu výzvu a prihlásili sa, aby s nákupmi pomohli. V prípade, ak by štát vyhlásil povinnú karanténu napr. pre ľudí nad 70 rokov, resp. ak by z iného dôvodu dopyt po tejto službe vzrástol, nákup a nasledovný rozvoz potravín uvažuje zabezpečiť prostredníctvom svojich kapacít a svojich vozidiel samotné mesto Dubnica nad Váhom. Preto je dôležité, aby sa nám ozvali ľudia, ktorí tento typ služby potrebujú, resp. ľudia, ktorí majú vo svojom okolí susedov, známych alebo priateľov, o ktorých vedia, že by ju mohli potrebovať. Len tak týmto ľuďom dokážeme ako mesto pomôcť. 

Je kontakt seniora a dobrovoľníka bezpečný?

Každý takýto kontakt sprostredkúva mesto Dubnica nad Váhom, ktoré si vedie evidenciu dobrovoľníkov i záujemcov o túto službu. Na základe adresy záujemcu o službu mesto vyberie najbližšieho dobrovoľníka a seniorovi, resp. prijímateľovi služby oznámi meno osoby, ktorá ho bude kontaktovať. Ďalej sa už na základe spoločného telefonického dohovoru dohodnú na obsahu nákupu i čase doručenia. Senior dobrovoľníkovi po odovzdaní nákupu uhradí len sumu, ktorá je na pokladničnom bločku. 

Sú dobrovoľníci chránení?

V prípade, že má dobrovoľník záujem, môže MsÚ požiadať o poskytnutie ochranných pomôcok. Pri sprostredkovaní kontaktu apelujeme na to, aby bola osobná interakcia účastníkov čo najmenšia, resp. žiadna. 

Na aké kontakty sa môžu hlásiť dobrovoľníci? Eviduje ich mesto dostatok?

Z prihláseného počtu ľudí ochotných pomôcť sme veľmi milo prekvapení. Stále je však každá ruka dobrá, preto sa všetci ochotní a zdraví ľudia nad 18 rokov môžu nahlasovať na rovnaké kontakty ako seniori. Od dobrovoľníka mesto požaduje identifikáciu vo forme mena, priezviska, adresy a čísla OP. Ako som však uviedol vyššie, ak by z akéhokoľvek dôvodu dopyt po tejto službe enormne vzrástol, mesto je pripravené balíčky so základnými potravinami či potrebami seniorom a ľuďom, ktorí to potrebujú, rozvážať v rámci vlastných kapacít. 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodnú pomôcť a zapojiť. A rovnako ďakujeme každému človeku, ktorý myslí i na svojich susedov a v prípade, že naozaj potrebujú pomôcť, nasmeruje ich na mesto Dubnica nad Váhom, prípadne im pomôže sám. Tam, kde absentuje rodina alebo zdravie, pomôže ľudská spolupatričnosť. 

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:47
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:48
Autor: Mgr. Veronika Rezáková