Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Kým v štandardnej situácii by sme v tomto období boli maximálne vyťažení prípravami a organizačným zabezpečením množstva podujatí v blížiacej sa jarnej a letnej sezóne, epidémia šíriaceho sa koronavírusu SARS-CoV-2 nám skrížila plány. V apríli bývame zvyknutí vítať jar podujatím Nové leto ide, mesiac by sme ukončili tradičným pálením Ďura a presunuli sa k početným májovým podujatiam. Všetky tieto aktivity zrejme poznačí nastupujúca pandémia a v roku 2020 ich dočasne vymaže z kalendára.

Napriek tomu na oddelení kultúry pracovný život celkom neustal. Mesto vyhlásilo výzvu na pomoc seniorom, ktorí si nezvládnu v tomto čase sami nakúpiť, a tak pracujeme na ich evidencii a komunikácii s nimi. Niektoré významnejšie podujatia, ako napr. oslavy 60. výročia od udelenia štatútu mesta a niektoré väčšie koncerty presúvame na jesenné obdobie, keď predpokladáme, že situácia už bude pokojnejšia a ľudia budú mať opäť záujem zúčastňovať sa verejných podujatí. Kým sa tak stane, rád by som pripomenul aj možnosť požiadať o vrátenie zakúpených vstupeniek, spojené s refundáciou uhradeného vstupného. Verejnosti odporúčame využiť možnosť elektronicky požiadať o vrátenie vstupného na e-mail kultura@dubnica.eu. Nezabudnite pripojiť elektronickú vstupenku a číslo vášho účtu. Naďalej ponúkame aj možnosť osobného vrátenia vstupného, tu však odporúčame sledovať web www.kultura.dubnica.eu, pretože táto možnosť sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie. 

Na záver by som rád spomenul aj kolegov z knižnice, ktorá je takisto pre verejnosť uzatvorená. Zamestnanci knižnice však do práce chodia aj v čase jej uzávery. Pracujú na ďalšom rozšírení knižničného fondu nákupom nových kníh, ktoré následne zapisujú do systému a balia do ochranných fólií. Zároveň systém čistia od duplicitných záznamov a z používania vyraďujú tie knižky, ktoré doň už nepatria. Rovnako aj knižnica pocíti výpadok v podujatiach, tento rok bude okrem iných pravdepodobne chýbať napríklad aj v minulom roku veľmi úspešná Noc literatúry. Preto aj kolegovia z knižnice už plánujú niektoré podujatia, ktoré do kalendára zaradia v druhej polovici roku. 

Hoci nás epidemiologická situácia takpovediac obrala o niekoľko podujatí a celkovo odstavila kultúrny život; divadelné predstavenia, kinopremietania, besedy a mnohé iné, no zároveň nám karanténa ponúkla príležitosť niektoré veci a systémy vylepšiť a zdokonaliť, aby keď sa vrátime do štandardného kolobehu, veci fungovali o niečo lepšie a efektívnejšie. 

Teším sa, keď sa stretneme na niektorom z podujatí z dielne oddelenia kultúry. Kedy sa tak stane, sa dozviete z oficiálnych komunikačných kanálov mesta Dubnica nad Váhom.

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:12
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:13