Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dubnica nad Váhom má udelený štatút mesta už šesťdesiat rokov. Pri príležitosti jubilea jeho získania chce mesto oceniť obyvateľov, ktorí Dubnicu reprezentujú a napomáhajú jej rozvoju. Môže pritom ísť o mladých úspešných Dubničanov v oblasti kultúry, výtvarného umenia, vedy, hudby, divadla či tanca.

Ocenenie Perspektívy si v oblasti kultúry a umenia v roku 2015 pri 55. výročí mesta prevzala pätica talentovaných Dubničanov v kategóriách umenie a kultúra. Pri príležitosti 60. výročia získania štatútu mesta sa radnica rozhodla toto ocenenie rozšíriť aj o ďalšiu oblasť, a to vedu. Možnosť nominovať výnimočné osobnosti nášho mesta na ocenenie Perspektívy má aj verejnosť. Môže tak urobiť do 15. mája 2020 e-mailovo na adresu hovorca@dubnica.eu alebo poštou či osobne na podateľni mestského úradu. Súčasťou predloženého návrhu musí byť meno a priezvisko navrhovanej osoby s uvedením jej veku a bydliska a tiež zdôvodnenie návrhu na ocenenie. Zdôvodnenie by malo obsahovať oblasť, za ktorú je osoba nominovaná (teda kultúra, umenie alebo veda), jej konkrétne aktivity, úspechy a pôsobenie v danej oblasti. Dôležitý je aj kontakt na navrhovateľa alebo priamo na nominovaného laureáta.

Komentár vedúceho oddelenia kultúry Richarda Benecha:

Mesto Dubnica nad Váhom má systém udeľovania cien, jestvujú aj oceňovania v oblasti najlepších pedagógov, žiakov či športovcov. V roku 2015 sme po prvýkrát oceňovali osobnosti z oblasti kultúry a umenia práve preto, že naše mesto má významné osobnosti v tejto oblasti a je potrebné ich týmto pripomenúť Dubničanom a zároveň ich určitým spôsobom motivovať k ďalšej práci. Svojou tvorbou neprezentujú len seba, ale aj naše mesto, či už ako obyvatelia, alebo rodáci. Stávajú sa živými vzormi pre ďalšie generácie. Päťročným cyklom sa chceme vyhnúť sprofanovaniu ceny, ktorá má byť udelená osobnosti uznávanej nielen širokou verejnosťou, ale aj odborníkmi. 

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:10
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:11