Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Projekt História do škôl z dielne kolektívu Dubnického múzea, oddelenia kultúry a oddelenia školstva chce upriamiť pozornosť žiakov na históriu svojho regiónu. Čiastočne sa bude venovať aj histórii Dubnice nad Váhom.

Interaktívne a zaujímavo spracované témy z oblasti histórie môžu zažiť na vlastnej koži všetci žiaci dubnických základných i materských škôl. „Naším cieľom je, aby sa školáci o histórii neučili len z učebníc a historických prameňov. Chceme, aby sa informácie o svojom rodisku dozvedeli mimo tried a školy, interaktívnou a zážitkovou formou,“ vysvetlil zámer projektu vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech.

Pilotný program pre materské školy mesto spustilo vo februári. „S predškolákmi sme sa zamerali na porovnávanie starých a nových vecí na názorných ukážkach v múzeu, ale i pomocných materiáloch. Mali tak možnosť porovnávať staré a nové bábiky, autá, knihy či listiny. Spoznali aj erb rodiny Ilešháziovcov, ale i náš dubnický. Okrem toho si mohli vyskúšať, ako sa kedysi písalo husacím brkom či zažiť tmu a svetlo z petrolejky. Z projektu máme veľkú radosť, no zároveň pociťujeme aj veľkú zodpovednosť, ktorá sa vzťahuje nielen na prípravnú, ale aj realizačnú fázu jednotlivých aktivít. Sme však naozaj radi, že náš dlhodobý zámer dostáva reálne kontúry,“ priblížila vedúca školského úradu Mária Balážová, ktorá spolu s riaditeľkou Dubnického múzea Monikou Schwandtnerovou a Richardom Benechom, vedúcim kultúry a knižnice, stojí za myšlienkou projektu.

Dlhodobý vzdelávací projekt, ktorý chce miestnym žiakom základných či materských škôl zážitkovou formou predstaviť aj regionálne dejiny, má za cieľ posilniť v deťoch zdravý lokálny patriotizmus. Spoločne sa pozrú na témy, akými sú remeslo a zamestnanosť, dubnický ľudový kroj, zmena štatútu obce na mesto, dubnický park, štátne znaky, pamiatky či rod Ilešháziovcov. „Témy spracúvame postupne a spoločne, samozrejme, v spolupráci s niektorými pani učiteľkami a v súlade s učebnými osnovami. Na detailoch sa následne podieľajú kolegyne z Dubnického múzea. Jedna kolegyňa sa zúčastňuje aj kurzu Muzeálnej pedagogiky, ktorý organizuje Slovenské národné múzeum,“ priblížila Monika Schwandtnerová, riaditeľka Dubnického múzea, ktoré má na starosti realizačnú fázu projektu. Zároveň dodala, že sa tešia pozitívnej spätnej väzbe od detí aj pedagógov, ktorí už pilotný program absolvovali.

Po tom, čo prvé zážitkové vzdelávanie absolvovala časť dubnických predškolákov, mesto aktuálne pripravuje tému pre prváčikov, ktorá nesie pracovný názov Park – kráľovstvo rastlín. 

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:14
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:15
Autor: Mgr. Mária Badačová