Dubnica nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Od 1. marca 2020 sa novou riaditeľkou základnej školy s materskou školou na sídlisku Pod hájom stala Marta Bardyová.

Nová hlava školy vo funkcii nahradila Soňu Kačíkovú, ktorej uplynulo funkčné obdobie. Na čele školy stála od novembra 2009, teda celú jednu dekádu. Výberová komisia sa pre vymenovanie Marty Bardyovej rozhodla v druhom kole výberového konania spomedzi 3 kandidátok. Vymenovaná riaditeľka školy má mnohoročné pedagogické skúsenosti, spojené nielen s vedením takejto vzdelávacej inštitúcie, ktoré chce zúročiť vo svojej súčasnej funkcii. „V prvom rade sa chcem poďakovať rade školy za prejavenú dôveru. Verím, že nás všetkých bude spájať jeden spoločný cieľ, a to je blaho detí, ktoré túto školu navštevujú. Dôležité je, aby boli spokojní rodičia, žiaci i my a náš zriaďovateľ,“ prihovorila sa nová hlava školy po prvýkrát prítomným pedagógom v školskej zborovni. Do funkcie ju uviedol dubnický primátor Peter Wolf, ktorý jej pri tejto príležitosti poprial veľa síl, pozitívnej energie a príjemnej spolupráce s celým kolektívom školy. Primátor zároveň za odvedenú prácu poďakoval aj odchádzajúcej riaditeľke Soni Kačíkovej. 

Škola v súčasnosti zamestnáva približne stovku zamestnancov a v základnej a materskej škole vzdeláva dovedna viac ako 700 žiakov. Nová riaditeľka školy Marta Bardyová bola do funkcie vymenovaná na volebné obdobie piatich rokov.

Dátum vloženia: 15. 4. 2020 11:17
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2020 11:18
Autor: Mgr. Veronika Rezáková