Obsah

Základné údaje

Mesto Dubnica nad Váhom

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
IČO:             00 317 209
DIČ:             2021339276
Kód obce:   513016

Spojenie

Tel.: +421 42 4455 768

Email: msu@dubnica.eu
Web: www.dubnica.eu

Instagram: @mesto_dubnica (https://www.instagram.com/mesto_dubnica/)

Kontakty podľa oddelení a referátov