Obsah

Základné údaje

Mesto Dubnica nad Váhom

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

IČO:             00 317 209

DIČ:             2021339276

Kód obce:   513016

Spojenie

Tel.: +421 42 4455 768

Fax: +421 42 4421 911

Email: msu@dubnica.eu
Web: www.dubnica.eu

 

Kontakty podľa oddelení a referátov