Obsah

Bc. Andrea Blajsková

Bc. Andrea Blajsková

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 7