Obsah

Ing. Martin Ďuďák


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie ekonomické - Vedúci odborný referent rozpočtu a účtovníctva