Obsah

Miroslav Sečany

Miroslav Sečany

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 8