Obsah

Adriana Pilná


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 5 - nezávislá