Obsah

Bc. Helena Budošová


Úloha v org. štruktúre

Špecializované zariadenie Prejta - Socálna pracovníčka
Prejtská 131/152, Dubnica nad Váhom