Obsah

Bc. Helena Budošová


Úloha v org. štruktúre

ŠZ Prejta - Socálna pracovníčka