Obsah

BSc. Marián Hudec


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy - odborný referent organizačných činností