Obsah

Ing. Daniela Gašparová


Úloha v org. štruktúre

Ochrana prírody a mestskej zelene - Odborná referentka ochrany prírody a správy mestskej zelene