Obsah

Ing. Milan Blaško


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy - vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy