Obsah

Ing. Nikol Barančíková


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy - Odborný referent územného plánovania a stavebného poriadku