Obsah

Mgr. Veronika Rezáková


Úloha v org. štruktúre

Kancelária primátora mesta - Odborná referentka pre styk s verejnosťou