Obsah

Mgr. Veronika Rezáková


Úloha v org. štruktúre

Sekretariát primátora mesta - Odborný referent pre styk s verejnosťou