Obsah

Mesto Dubnica nad Váhom má od 2. 7. 1998 zmluvy o družobných vzťahoch s mestami Vác - Maďarsko a Zawadzkie - Poľsko a od 17. 5. 1999 s mestom Otrokovice - ČR.