Obsah

Vác

Oficiálny web mesta Vác:
www.vac.hu

Družba

VácNadviazanie kontakov so slovenským mestom sa uskutočnilo sprostredkovaním miestneho Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody. Potom sa spolupráca rozšírila na mestskú úroveň a v rámci toho v posledných rokoch súbori z Dubnice nad Váhom pravidelne vystúpili na Vacovských Svetských Radovánkach. Významnú úlohu hrá v pokračovaní ďalšej spolupráci Vacovská Slovenská Samospráva, ktorá má dobré kontakty a poskytne pomoc.

Družobnomestská zmluva o spolupráci bola podpísaná r.2003.
Na Vacovských Svetských Radovkánkach r. 2005 mesto Dubnica nad Váhom bude mať možnosť predstaviť sa , ako čestný hosť.

História

HistóriaPrvá písomná zmienka o Váci pochádza z 11. storočia, mesto je podľa toho približne tisíročné. Okolie pre priaznivú geografickú polohu už viac tisíročie bola obývanou oblasťou. V zákrute Dunaja na rozhraní vrchoviny a Dolnej zemi od začiatku boli dané priaznivé podmienky na základné potreby ľudského života.
Kopce, lesy, rieky, boli dobré možnosti na zabezbečenie výživy, a vytvoreniu bezpečnému bydlisku, obchodníkom bolo dobré pozadie možnosť vodnej dopravy, a prechodu cez Dunaj.

 

Pamiatky

PamiatkyRadnica (Námestie 15.-ho Marca č.11.) umelecká pamiatka. Podľa mapy z r.1680 na tomto mieste stál turecký kúpeľ, ale v pozemkovej knihy r. 1718 je značená už ako radnica. Dnešnú budovu začal stavať biskup Althann Michal František r. 1735, stavba bola dokončená v 1764-om keď Mária Terézia zavítala do Vácu.

 

PamiatkyPiaristický kostol a kláštor (Námestie svätej Trojice) umelecká pamiatka. Základy kláštora zložili 1725-om roku a v 1745 bol dokončený. Pôvodnú prilbovú vežu prestavali v nemecko renesančnom štýle. Nad príčelným balkonom je stenový výklenok, v ktorom sa nachádza socha zakladajúceho rehoľu Kalazinci Svätý Jozef. Významnosťou kostola je benátský zrkadlový oltár. Pri kostole postavený kláštor slúži noviciátom a gimnáziu. Pôvodne postavili kláštor používaním paláca Barkes Ondreja-a zástupcu biskupa. Peknú ozdobenú bránu pri prestavbe zachovali.