Obsah

V roku 2019 vyprodukovali Dubničania o dvetisíc ton odpadu menej, mierne však poklesla aj úroveň separácie

Typ: ostatné
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2019 predstavuje 52,34 %. V porovnaní s rokom 2018 ide o pokles 6,5 %. Pozitívnym ukazovateľom je ale údaj vyprodukovaného odpadu za uplynulý rok. Kým v roku 2018 obyvatelia mesta vytvorili viac ako 14,5-tisíc ton odpadu, za rok 2019 samospráva zaznamenala pokles o viac ako dve tisícky. Tento údaj zahŕňa aj odpad, ktorý odovzdali fyzické osoby v zberných surovinách.

V rámci triedenia komunálnych odpadov v meste sa Dubničania oproti roku 2018 zlepšili len v miere separácie kompozitov či jedlých olejov a tukov. Pri ostatných komoditách zaznamenala samospráva v úrovni separácie mierny pokles. „V nádobách na komunálny odpad stále vidíme množstvo odpadu, ktorý mohol byť súčasťou triedeného zberu. Nádoby na separovaný odpad treba naozaj využívať, aj vzhľadom na novelizáciu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládke,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Práve miera separácie sa bude v nasledujúcich rokoch podpisovať pod výšku poplatku za komunálny odpad. Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov nadobudol platnosť 1. januára 2019, pričom sadzby za ukladanie jednotlivých druhov odpadov na skládky sa majú každým rokom postupne zvyšovať. Podľa štatistických údajov má Slovensko stále vysokú mieru skládkovania komunálneho odpadu, ktorá patrí medzi najvyššie v rámci celej Európskej únie (55 % v roku 2018 podľa štatistík envirorezortu). Recyklácia, ktorej úroveň sa tiež postupne zvyšuje, však rovnako zostáva na pomerne nízkej úrovni 38,1 % (2018), pričom cieľom Envirostratégie 2030 je dosiahnuť 60 % úroveň.

Hlavným cieľom nového systému má byť motivácia obcí k zvýšeniu miery separovania odpadu a znižovanie produkcie odpadu. Čím menej budú obyvatelia odpad triediť, tým viac budú čeliť zvyšujúcim sa poplatkom. Podľa slov exministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászla Sólymosa patria naše poplatky za skládkovanie medzi najnižšie v rámci celej EÚ, čo výrazne prispelo k faktu, že zo Slovenska sa stáva skládková veľmoc. Na skládkach odpadu totiž končia až dve tretiny odpadu. Skládkovanie v súčasnosti predstavuje  najdrahší spôsob nakladania s odpadom. Čím viac odpadu obce odkladajú na skládky, tým viac musia zaplatiť.

Mesto Dubnica nad Váhom pristúpilo v závere roku 2019 k schváleniu úpravy výberu celoplošných poplatkov za zber komunálneho odpadu tak, aby boli nastavené primerane pre všetkých obyvateľov mesta. Ako sa bude poplatok za komunálny odpad odvíjať v budúcnosti, závisí len od úrovne miery separácie. „Jednoducho povedané, čím viac odpadu dokážeme vyseparovať, tým menej za odpady zaplatíme,“ uzatvorila Janka Beniaková. 


Vytvorené: 15. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2020 11:19
Autor: Mgr. Mária Škvarová