Obsah

Kamerový monitorovací systém mesta Dubnica nad Váhom

Umiestnenie jednotlivých kamier:

 • kamera č. 1:  križovatka Nám. sv. Jakuba a ul. Školskej
 • kamera č. 2:  ul. Obrancov mieru, autobusová zastávka
 • kamera č. 3:  križovatka ul. Obrancov mieru a Nám.sv. Jakuba
 • kamera č. 4:  Nám. Matice Slovenskej -  parkovisko Filagor
 • kamera č. 5:  ul. Bratislavská, mestský úrad
 • kamera č. 6:  križovatka ul. Obrancov mieru a ul. Hasičská
 • kamera č. 7:  ul. Hasičská - OSBD
 • kamera č. 8:  Pod hájom - Poliklinika
 • kamera č. 9:  Nám. sv. Jakuba – obchodné prevádzky
 • kamera č.10: Nám. sv. Jakuba -  kaštieľ
 • kamera č.11: Pod hájom -  križovatka ul. Hasičská a ul. Štúrova
 • kamera č.12: Park J.B.Magina -  Grotta
 • kamera č.13: križovatka Nám. sv. Jakuba a ul.Športovcov
 • kamera č.14: podchod č.3
 • kamera č.15: Nám. Matice Slovenskej - Fix
 • kamera č.16: križovatka ul. Obrancov mieru, ul. ČSA a ul. Kpt. Nálepku
 • kamera č.17: ul. Cintorínska
 • kamera č.18: ul. Murgašova, nadjazd
 • kamera č.19: podchod č.3
 • kamera č.20: ul. Partizánska
 • kamera č.21: ul. Mladých budovateľov
 • kamera č.22: ul. J. Kalinčiaka a Nad zábrehom
 • kamera č.23: podchod č.1
 • kamera č.24: podchod č.1
 • kamera č.25: križovatka ul. Bratislavská, A. Kmeťa, Školská 
 • kamera č.26: ul. Športovcov workoutové ihrisko
 • kamera č.27: budova MsÚ – vstupná hala
 • kamera č.28: budova MsÚ – chodba prízemie, pokladňa
 • kamera č.29: budova MsÚ – chodba prízemie, odb. soc. Vecí
 • kamera č.30: budova MsÚ – chodba 1. poschodie, zasadačka
 • kamera č.31: budova MsÚ – chodba 2. poschodie, vpravo
 • kamera č.32: budova MsÚ – chodba 2. poschodie, vľavo

Verejné priestranstvá a verejne prístupné objekty snímané kamerovým systémom sú označené ako  monitorované.