Obsah

Spevácka skupina Dubnička

Spevácka skupina Dubnička bola založená v júli t.r. a prvý krát sa predstavila divákom v rámci XI. ročníka DFF počas večerného programu FS Mladosť. Dôvodom založenia tejto skupiny je potreba spracovania bohatého speváckeho materiálu z regiónu nášho mesta a jeho okolia. Skupinu vedie Mgr. Nehezová a členkami sú bývalé i terajšie speváčky a tanečníčky dubnických súborov.