Obsah

Výbor mestskej časti

 

Personálne obsadenie Výboru mestskej časti Prejta pre volebné obdobie 2022 - 2026

  1. Ing. Iveta Dianová - predseda
  2. Ondrej Gavenda - podpredseda
  3. Ing. Anna Uherčíková - zapisovateľka
  4. Helena Žiačková - člen
  5. Irena Solíková - člen
  6. Agnesa Malovcová - člen
  7. Anton Kvasnica - člen

 

Zápisnice zo schôdzí výboru: