Obsah

Výbor mestskej časti

 

Personálne obsadenie Výboru mestskej časti Prejta pre volebné obdobie 2018 - 2022

  1. Miroslav Sečany, Prejtská 116/139
  2. Vladislav Goga,  Prejtská 190/215
  3. Katarína Bulejková Prejtská 235/278
  4. Anton Malovec, Družstevná 247/7
  5. Rastislav Majerech, Prejtská 175/202
  6. Zuzana Minarechová, Družstevná 285/45
  7. Ondrej Ronec, Prejtská 164/189

 

Zápisnice zo schôdzí výboru: