Obsah

CENNÍK  POPLATKOV A SLUŽIEB

Členské poplatky:    
dospelí:    3,00 €
študenti a dôchodcovia:        
2,00 €
deti (do 15 r.):        
1,50 €

Upomienky dospelí:    
1. upomienka:       
1,00 €
2. upomienka:       
3,00 €

Upomienky deti do 15 rokov    
1. upomienka:        
0,50 €
2. upomienka:        
3,00 €

Strata členského preukazu:        
1,00 €
Poškodenie čiarového kódu:       
1,00 €
Poplatok za stratu dokumentu:        
3,00 €
+ úhrada dokumentu, ktorého cenu určuje knižnica podľa povahy dokumentu.    

Medziknižničná výpožičná služba:        
2,00 €

Žiadanka na spracovanie rešerše:       
0,50 €
+ úhrada ceny knižnice, ktorá rešerš spracovala.    
Poznámka: rešerš -  výsledok informačného prieskumu dokumentov, úzko špecializovaná
bibliografia na určitú tému, požiadavka musí obsahovať určité kritéria formulované v žiadanke na rešerš    

Jednorazový poplatok pre neregistrovaných používateľov:    
- absenčné výpožičné služby:    1,50 €
- prezenčné výpožičné služby:    0,50 €
Podmienkou je dodržanie výpožičného poriadku, pri jeho porušení sa platí dvojnásobok poplatkov platných pre členov knižnice.    

Rezervovanie dokumentov:    0,50 €
Prístup na internet  1 hod.:    1,00 €

Kopírovanie a tlač dokumentov z knižnice:    
- formát A4     jednostranne    0,10 €
- formát A3     jednostranne    0,20 €

Cena za knižničné služby je splatná v mestskej knižnici