Obsah

Mestské cintoríny

Mesto Dubnica nad Váhom ponúka občanom novú službu – Digitálnu mapu mestských cintorínov, ktorá je umiestnená na Oficiálnom portáli slovenských cintorínov www.cintoriny.sk .  Na uvedenú stránku je možné sa pripojiť priamo kliknutím na odkaz uvedený v predchádzajúcej vete.

Táto elektronická služba umožňuje vyhľadanie informácií  o cintorínoch na Slovensku pomocou vyhľadávacej tabuľky zobrazenej na prvej strane uvedenej stránky. V tabuľke I. Vyhľadávanie služieb zadajte Obec/mesto  - Dubnica nad Váhom a kliknite na tlačidlo Ďalej. V okne Výsledky vyhľadávania tabuľka ponúkne digitálnu mapu Cintorín Dubnica nad Váhom a Cintorín Prejta. Kliknutím na vybraný cintorín sa priamo zobrazí mapa príslušného cintorína s rozmiestnením jednotlivých hrobov. Kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa užívateľovi zobrazí identifikačná karta vybraného hrobového miesta, ktorá obsahuje fotografiu hrobu, informáciu o zomrelom, nájomcovi ak je známy a iné.

Tabuľka v časti II. Vyhľadávanie zomrelých ponúka užívateľovi službu vyhľadať na vybranom cintoríne zomrelého podľa známeho mena, alebo priezviska. Uveďte meno, alebo priezvisko zomrelého, potvrďte výber tlačidlom  Hľadať a v tabuľke Výsledky vyhľadávania  tabuľka ponúkne výber, ktorý vyhovuje zadanej podmienke. Po uskutočnení výberu správneho hrobu sa zobrazí identifikačná karta hrobu.

Ako užívateľ máte tiež možnosť uctiť si pamiatku svojich blízkych symbolickým zapálením sviečky, alebo položením kytice na ich hrobe na virtuálnom cintoríne. Na mieste môžete zanechať aj odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom.

Pre vyhľadávanie môžete použiť aj odkazy uvedené v texte nad obrázkami nižšie.

Dubnica nad Váhom - starý / nový cintorín Prejta
Cintorín Cintorín Prejta