Obsah

Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom

Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom

Kontaktné údaje:
Adresa: Námestie sv. Jakuba c. 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 4428386, 0918 117022
E-mail: muzeum@dubnica.eu

http://www.dubnickykastiel.sk/

História-popis:
Dubnické múzeum je mestská rozpočtová organizácia. Jeho zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom. Zriaďovacia listina z 01.07.2005. Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ Dubnického múzea.
IČO: 37922335
DIČ: 2022074670

Zameranie múzea:
Dubnické múzeum je vlastivedné múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou. Z územného hľadiska plní funkciu regionálneho múzea. Je zamerané na historický vývoj mesta Dubnica nad Váhom od predhistorických dôb až po súčasnosť.