Obsah

Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom

Dubnické múzeum je vlastivedné múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou. Z územného hľadiska plní funkciu regionálneho múzea. Je zamerané na historický vývoj mesta Dubnica nad Váhom od predhistorických dôb až po súčasnosť.

Dubnické múzeum je mestská rozpočtová organizácia. Jeho zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom. Zriaďovacia listina z 01.07.2005. Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ Dubnického múzea.

 

Riaditeľka Dubnického múzea:

Schwandtnerová Monika, Ing., PhD.

Vzdelanie:

  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava - Doktorandské štúdium
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín – Inžinierske štúdium

Predchádzajúce zamestnanie:

  • Trenčianske múzeum, Trenčiansky hrad (sprievodkyňa, propagácia a marketing, správkyňa Trenčianskeho hradu)

Členstvo:

  • Skupina historického šermu Wagus
  • Divadlo Normálka

 

 

Kontaktné údaje:
Adresa: Námestie sv. Jakuba c. 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 37922335
DIČ: 2022074670

Telefón: 042 4428386, 0918 117022
E-mail: muzeum@dubnica.eu

Kompletné informácie nájdete na webových stránkach http://www.kastiel.dubnica.eu/