Obsah

Spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. so sídlom Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom bola založená 01.09.2017, zapísaná do obchodného registra 17.02.2017, vložka číslo 10720/R. Mesto Dubnica nad Váhom má v spoločnosti  40 %-tný podiel na základnom imaní.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 

Telefónny zoznam 

 

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých bola na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2009/00007/zdav. - 2 zrušená s účinnosťou od 02. 01. 2009


Lekárska služba prvej pomoci pre deti

č. t. : 042-4653314

 
Pondelok - Piatok Sobota - Nedeľa
1530-2200 700-2200