Obsah

Spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. so sídlom Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom bola založená 01.09.2017, zapísaná do obchodného registra 17.02.2017, vložka číslo 10720/R. Mesto Dubnica nad Váhom má v spoločnosti  40 %-tný podiel na základnom imaní.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Telefónny zoznam lekárov a ich odbornosti

 

Lekárska služba prvej pomoci.
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých bola na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
č. TSK/2009/00007/zdav. - 2 zrušená s účinnosťou od 02. 01. 2009
Lekárska služba prvej pomoci pre deti.

č. t. : 042-4653314

 
Pondelok - Piatok Sobota - Nedeľa
1530-2200 700-2200