Obsah

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

S účinnosťou od 1. novembra 2019 prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta zabezpečujú Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, s.r.o., so sídlom Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom.

 

Poruchy na verejnom osvetlení môžu občania nahlasovať 24 hodín denne na linky stálej služby mestskej polície.

Pri nahlasovaní poruchy na verejnom osvetlení  je potrebné nahlásiť ulicu, na ktorej sa stĺp verejného osvetlenia nachádza, jeho číslo uvedené na štítku a typ poruchy, ktorú vykazuje.

 

Na linky stálej služby mestskej polície môžu občania nahlasovať aj poruchy na mestskom rozhlase.

Pri nahlásení poruchy mestského rozhlasu je potrebné rovnako nahlásiť ulicu, na ktorej sa rozhlas nachádza, číslo skrinky umiestnenej pod hlásičom a typ poruchy, ktorú vykazuje.

 

Telefónne linky stálej služby mestskej polície:

bezplatná linka:

  • 159

spoplatnené linky:

  • 042 4449 159 (pevná sieť spoločnosti Slovak Telekom)
  • 042 4421 145 (pevná sieť spoločnosti Slovak Telekom)
  • 0908 788 159 (mobilná sieť spoločnosti Orange)