Obsah

Projekty mesta Dubnica nad Váhom

spolufinancované Európskou úniou 

 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2017 - 2022:

 Názov projektu    Žiadaná výška NFP  Schválený NFP 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
   

Riešenie migračných výziev v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
254 800,00 € 254 800,00 €

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
953 792,22 €
953 792,22 €

Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
608 511 € 608 511 €

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti  mesta Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
270 154 € 270 154 €

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
326 400 € 326 400 €

Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váho - Prejta 

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
834 457 € 823 879 €

Moderné technológie pre moderné mesto

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
587 801 € 578 733 €

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
218 636 € 217 952 €

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
58 084 € 54 568 €

Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnejstarostlivosti

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
773 827 € 773 713 €

Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
395 200 € 395 200 €

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
116 136 € 116 136 €

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
123 405 € 118 395 €

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
135 385 € 131 042 €

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
1 407 151 € 1 407 151 €

Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP

637 925 € 633 813 €

V rokoch 2008 – 2016 boli s finančnou podporou Európskej únie realizované v meste Dubnica nad Váhom nasledovné projekty s prideleným nenávratným finančným príspevkom (NFP):

Názov projektu  Výška NFP 
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom - viac 1 595 951 €
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom  - viac 1 930 110 €
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom  - viac  1 575 098 €
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici n/V pre obyvateľov postihnutých Alzhaimerovou a Parkinsonovou chorobou - viac 2 848 101 €
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum - viac 2 351 224 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici n/V - viac 188 087 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom -viac 226 269 €
Tradície nás spájajú  12 269 €
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ) - viac 69 504 €
Cyklotrasa Slavičín - Nevšová - Luhačovice (vypracovanie projektovej dokumentácie) 22 332 €
Protipovoďnová opatření a varovný systém Říká - Vlára - Váh  - viac 186 927 €
Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka - viac

121 506 €